X

Svenska IFOAM om Organic 3.0

1 maj 2016
Svenska medlemsorganisationerna i IFOAM höll årsmöte i veckan. En rapport från generalförsamlingen i Amsterdam visade på det intresse man har för oss i Sverige, inte minst på grund av den kraftiga marknadsökningen och
efterfrågan på ekologiska livsmedel. Vid mötet presenterade Maria Wivstad
från Epok vid SLU det svenska arbetet med Organic 3.0.

Epok har just tagit fram en folder som presenterar tankarna inom Organic 3.0 och den skriften går att läsa på
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-
projekt/epok/eko3.0_broschyr_web.pdf

Presentation av det arbete som bedrivs på internationell nivå hittar ni på
http://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/organic-30-next-phase-
organic-development

Fler nyheter