menu

Svenska ekokonsumenter får betala priset när svenskt lantbruk börjar använda gmo-soja

I början av april övergav mejerierna den gemensamma bransch-policy som hittills tagit avstånd från gmo-foder till svenska mjölkkor. I framtiden avgör varje mejeriorganisation själv om man tillåter gmo-foder eller ej.

Svenska bönder har hittills utfodrat sina djur med gmo-fritt foder men nu förbereder man sig för att i stor skala gå över till foder innehållande gmo-soja. Det innebär nya kostnader för svenska foderföretag när de ska hålla isär gmo och gmo-fritt foder i sina anläggningar. Den särhållningen har inte behövts tidigare.

Lantmännen är det marknadsledande foderföretaget i Sverige. I en motion till deras stämma som hålls nu på torsdag den 15 maj vill motionärerna att de ökade särhållningskostnaderna som hanteringen av gmo-soja leder till ska redovisas - vem är det som ska betala?

Lantmännens styrelse är tydlig i sitt svar: det är den ekologiska produktionen och de lantbrukare som inte vill ha gmo som ska stå för kostnaden. Det betyder att de är de konsumenter som redan betalar mer för att stödja ett lantbruk som tar avstånd från kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och gmo som också ska stå för kostnaden om svenskt lantbruk i stor skala går över till gmo-foder.

- Ekologisk produktion säger konsekvent nej till användning av gmo och kommer att fortsätta göra det. Det är orimligt att det är ekokonsumenterna och de som tar avstånd från gmo-fodret som ska betala kostnaden för särhållning” säger Maria Dirke, verksamhetsledare hos branchorganisationen Ekologiska Lantbrukarna

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM

Ekologiska Lantbrukarna grundades 1985 av lantbrukare, för lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Läs mer om vår organisation här!