X

Svensk samlingsmonter på BioFach 2013

19 november 2012
I mitten av oktober meddelade Exportrådet att man tyvärr var tvungen att boka av den planerade samlingsmontern på BioFach 2013 på grund av för få deltagare. Beskedet kom som en bomb för den ekologiska branschen i Sverige och många blev besvikna. Den 16 november kom dock det glädjande beskedet att det blir en svensk samlingsmonter tillsammans med övriga nordiska länder på BioFach 2013!

Fyra svenska företag kommer att delta: Almnäs Bruk, BioBag International, Kiwa Sverige och Solmarka Bageri. Det finns plats för ytterligare två företag och om fler skulle tillkomma så sjunker deltagaravgiften något. Monterkostnaden för deltagande ligger nu på cirka 18 500 kr, vilket är nästan hälften av kostnaden som det skulle blivit för företagen om Exportrådet hållit i deltagandet, trots statliga subventioner. Deltagandet genomförs nu alltså helt utan stöd från de skattemedel som finns avsatta för exportsatsningar.

BioFach-mässan i Nürnberg 2012 samlade 40,315 fackbesökare från 130 länder. Huvuddelen av besökarna kom helt naturligt från Europa såsom Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Holland, Polen och Schweiz. Av de 2,420 utställarna kom ungefär 70% från utlandet. Till den stora kongressen som samtidigt anordnas på mässan kom 8,274 kongressdeltagare. När det gäller journalister så kom det 998 journalister från 36 länder. Utställningsytan netto uppgick till 41,120 m².

Läs mer om BioFach http://www.biofach.de/en/

Fler nyheter