X

Svensk representant i IFOAM EU:s styrelse

16 maj 2018
Igår valdes Kristin Karlsson in i styrelsen för intresseorganisationen IFOAM EU. Tillsammans med Paula Quintana Fernandez från KRAV, som bland annat är med i IFOAM EU:s Råd, har Sverige goda möjligheter att fortsätta det gedigna påverkansarbete som bland andra Marianne Schönning, Ekologiska lantbrukarna, genomfört under många år.

– Vi som jobbar med ekologiskt här i Sverige, ja i hela Norden, behöver stärka banden till den globala ekorörelsen. Att arbeta i IFOAM EUs styrelse är ett steg på vägen, säger Kristin Karlsson, som arbetat länge med de ekologiska frågorna, först som presschef på KRAV, ledamot i KRAVs styrelse och nu som medlem i Organic Sweden.

Kristin Karlsson nominerades av valberedningen, vilket stöttades av de svenska medlemsorganisationerna inom IFOAM EU: Ekologiska Lantbrukarna, EPOK, KRAV och Organic Sweden.

– Att arbeta gemensamt inom intresseorganisationen IFOAM EU är ett effektivt sätt att stärka och värna gemensamma intressen och värderingar inom ekorörelsen. IFOAM EU har på ett bra sätt representerat ekosektorns intressen, inte minst i försöken att påverka den nya eko-förordningen till det bättre. Nästa stora utmaning är EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, säger Kristin Karlsson.

Kristin Karlsson är också engagerad inom ekorörelsen globalt, bland annat som föreläsare på IFOAM Organics International ledarskapskurs. Hon är också invald i deras innovationskommitté.

Från Ekologiska Lantbrukarna deltog verksamhetsledare Niels Andresen under årsmötet för IFOAM EU, där styrelsen valdes.

IFOAM EU:s styrelse:
Jan Plagge, Tyskland (Bioland) ordförande
Jiří Lehejček, Tjeckien (Czech Technological Platform for Organic Agriculture) vice ordförande
Marian Blom, Holland (Bionext) vice ordförande
Kristin Karlsson, Member of Organic Sweden
Michel Reynaud, Frankrike (Ecocert)
Roberto Pinton, Italien, (AssoBio)
Sylvie Dulong, Winemaker at AGROBIO Gironde
Thomas Fertl, Österrike (Bio Austria)
Virginija Lukšienė, Estland, Ekoagros PI

För frågor om Ekologiska Lantbrukarnas engagemang i IFOAM EU, kontakta Niels Andresen 070 380 96 98

Fler nyheter