Styrelsen om nuläget

2 may 2012
På Ekologiska Lantbrukarnas styrelsemöte den 23 april var de viktigaste frågorna nuläget och verksamheten resten av året. Föreningen är ju starkt beroende av projektpengar för stor del av verksamheten. Samtidigt är det medlemsfrågorna och villkoren för den ekologiska produktionen som ligger närmast hjärtat, som styrelsen tycker är viktigast att driva. Beslut fattades om att låta göra den medlemsanalys vi länge önskat att göra. Genom att fråga nuvarande medlemmar, ekologiska lantbrukare som inte är medlemmar och andra grupper utanför vår organisation om vad som är bra och dåligt med Ekologiska Lantbrukarna kommer vi att få en bättre bild av föreningen. Samtidigt får vi reda på vilka frågor som är viktigast för oss att arbeta med och hur medlemsnyttan kan bli bättre och hur medlemsskapet lockar ännu flera än idag.

Fler nyheter