X

Studieresa om ekogrönsaksodlingens verklighet

30 maj 2016
I ett samarbete med Agri-kultur i Småland anordnar vi en studieresa om ekologisk grönsaksodling i sommar. Syftet är att få en inblick i verkligheten föi ekologisk grönsaksodling i Sverige, med allt från ogräshantering till lagring och marknad. Resan innehåller gårdsbesök, diskussioner samt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Något som är både nödvändigt och uppskattat. OBS anmäl dig senast den 9 juni.

När? v.28, tisdag 12/7 till torsdag 14/7, lunch till lunch.
Område: Mellansverige, i området Halland, Västra Götaland till norr om Vättern.
Målgrupp: Ekologiska grönsaksodlare, intresserade från andra produktionsgrenar, samt konventionella odlare och rådgivare.
Innehåll: - Ogräshantering - Marknad för ekologiska grönsaker/potatis - Lagring av grönsaker
Bl.a. ska vi anknyta delar av innehållet till kursen ”Kombinerade strategier för ogräsbekämpning i frilandsgrönsaker”, som hölls den 9 mars, och se på praktiska erfarenheter.
Besöksmål: Ekologiska grönsaksodlingar, främst friland:
- Tångagård, Falkenberg
- Raggården, Vara
- Ekogrönsaker AB, Källby
- Per Olof Gården, Åsbro
- Källsprångs gård, Åsbro
Med på resan finns rådgivare och forskare inom ogräshantering.
Kostnad: Startavgift är 900 kr/person/deltagare plus kostnader för kost och logi, beroende på antal personer och val av rum. När alla
anmälningar har kommit in, faktureras de nämnda kostnaderna. När anmälan har gjorts, är den bindande eller att du/ni hittar en ersättare. Vi har lyckats att få en stor del av totalkostnaden finansierat via Jordbruksverket och aktiviteten är delfinansierad med EU–medel.
Information/anmälan: Senast 9 juni till Hermann Leggedör, ekorådgivare Agri-kultur i Småland, hermann[at]agri-kultur.se 0707 912 374

Fler nyheter