MENY menu

Studie av miljöstöd får kritik

I en ny policy-rapport från AgriFood Economics Centre dras slutsatsen att vissa miljöstöd inom landsbygdsprogrammet får motsatt effekt och ökar näringsläckaget från jordbruket istället för tvärtom. Nu riktar en grupp forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skarp kritik mot studien.

I en skriftlig kommentar uttrycker forskarna kritik på en rad punkter som gäller studiens metod, tolkning av resultat och slutsatser. De skriver att de är ”mycket kritiska till tolkningen av resultaten och hävdar bestämt att de slutsatser författarna drar inte har stöd i undersökningen”. Bland annat anser de att resultaten står i kontrast mot övrig forskning på området och avråder å det bestämdaste från att använda rapporten som beslutsunderlag när det gäller åtgärder mot näringsläckage från jordbruket.

Unik metod
I studien från AgriFood Economics Centre har forskarna använt en metod från ekonomiforskning på ett nytt område, vilket SLU-forskarna medger är spännande. ”Vi ser studien som en intressant första ansats till att studera samband mellan ekonomiskt stöd till åtgärder och effekt på näringsläckage, men denna ansats innehåller en mängd fallgropar som man måste vara medveten om och hantera på ett korrekt sätt innan man kan komma fram till några pålitliga resultat”, skriver de i granskningsrapporten. SLU-forskarnas kritik rör bland annat den statistiska metoden, att hänsyn inte tagits till att vattenflöde och halter varierar under året eller att det finns en fördröjningseffekt för fosfor som är mycket större än för kväve.

På Greppa Näringens hemsida kan du läsa mer om rapporten och kritiken

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM