X

Stort intresse för SOLMACC

30 maj 2016
Det klimatprojekt där vi arbetar tillsammans med andra organisationer i
Tyskland, Belgien och Italien: SOLMACC http://solmacc.se är snart framme
vid halvtid. De klimatåtgärder som sker på de 12 olika gårdarna i 3
olika länder är högaktuella i klimatdebatten.

En stor del arbete vid sidan av det som sker på gårdarna är information och inte minst redovisning. I veckan hölls första avstämningen med representant från EU-kommissionen.

Det blev ett bra möte med stort intresse från ansvariga Stefan Welin från
miljödirektoratet på EU-kommissionen. Trots att Stefan har 100 Life+
projekt på sitt bord, varav vårt Solmacc är ett, upplevde vi att han var ärligt intresserad av det arbete som utförs inom projektet.

I år kommer vi att här hemma i Sverige anordna två fältdagar, en på Trägsta och en på Sötåsen. Vi återkommer med exakta datum och program för dagarna.

Fler nyheter