X

Stor oenighet kring förslag om ny ekoförordning

13 december 2016
Igår misslyckades EUs jordbruksministrar återigen med att hitta en överenskommelse kring förslaget till ny ekoförordning.

Rådet gick igenom den utvecklingsrapport som lades fram av det slovakiska ordförandeskapet och diskuterade intensivt hur man skulle kunna gå vidare, men ingen enighet nåddes.

IFOAM EUs ordförande Christopher Stopes sade;
"För två år sedan sade kommissionens vice ordförande Timmermans att om det inte fanns någon överenskommelse om sex månader skulle han dra tillbaka förslaget. Tjugofyra månader senare finns det fortfarande inget slut i sikte. Åsikter mellan kommissionen, rådet och parlamentet samt mellan medlemsstaterna själva avviker på många viktiga frågor, bland annat gränsvärden för otillåtna ämnen, växthusproduktion, utsäde och undantag (exempelvis avhorning, konventionella avelsdjur). Denna brist på enighet om inriktningen för den nya ekologiska förordningen bekräftar det som aktörer har sagt redan från början: kommissionens förslag är alltför bristfällig för att ge en god grund för diskussion"

Läs hela pressmeddelandet hos IFOAM

Fler nyheter