Stor ekokampanj 2019 - unik möjlighet för ekobönder att medverka

18 januari 2019
Under 2019 skapas en stor kampanj finansierad av Livsmedelsstrategin för att öka kunskapen om den svenska ekologiska maten hos en bredare grupp av konsumenter. Projektet leds av Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna och Sveriges konsumenter, i samverkan med handel och förädlingsled.

En del i detta är att visa hur den ekologiska maten produceras på gårdsnivå. Till detta rekryterar vi nu medlemmar i Ekologiska Lantbrukarna som får möjlighet till kompetensutveckling i kommunikation och sälj.

BLI EKOAMBASSADÖR
Vill du bli bättre på att kommunicera till kunder och konsumenter om ekomaten och hur produktionen går till på gården? Vill du visa din gårds mångfald, djurvälfärd eller produkter och bli bättre på att sälja vad du gör? Ansök om att bli Ekoambassadör!

Tillsammans med 20 andra ekobönder får du utbildning om kommunikation och sälj av mervärdena i ekolantbruket. Förutom spetsade säljkunskaper får du då också ett spännande nätverk av likasinnade ekobönder från hela Sverige. Efter genomgången utbildning har du möjlighet att delta och prata om eko i butik, på film eller i text och bild som lyfts och används i info-kampanjen om svensk ekomat. Så stärker du också ditt personliga och gårdens varumärke. 

Du ersätts för din tid och arbete med dagsarvode om 2500 kronor.

Ansök senast 20 januari genom att fylla i detta formulär >>

Fler nyheter