Stor enighet vid möte om ekomatens pris

15 december 2015
Organic Sweden anordnade den 10 december ett "Speaker´s corner" i matvarubutiken Paradiset i Stockholm med tema ekomatens pris. I Organic Sweden samsas många olika delar av livsmedelskedjan och där lyfter man frågeställningen hur vi kan samarbeta på ännu bättre sätt på vägen från lantbrukare till konsument.

De som deltog vid samtalet var Paradisets vd Johannes Kullberg, Louise König, COOP, Lisa Trolle, Saltå kvarn och Elin Rydström, Ekologiska Lantbrukarna. Ann-Helen Meyer von Bremen ledde samtalet och besökarna fick höra hur man ser på priset på maten.

Enigheten var stor att det är ett mycket starkt fokus i detaljhandel på lågt pris och mindre fokus på kvalitet. Och att det får följder för alla inblandade parter - inte minst för lantbrukarna. Det talades om att förbättra samarbetet i livsmedelskedjan, upprätta mål för den ekologiska produktionen. Elins förklaring till varför omläggningen till ekologisk produktion inte pågår i stor omfattning var: "Det är ganska enkelt, fler kommer att ställa om till ekologiskt om priset höjs."

Fler nyheter