MENY menu

Ensidigt fokus på fossiloberoende lantbruk missar målet

Den 29 juli släpptes en statlig utredning med sex konkreta förslag för hur svenskt lantbruk kan bli fossiloberoende. Förslagen är positiva, men samtidigt duckar utredningen för de viktiga frågorna om hållbarhet och klimat i ett helhetsperspektiv, menar Ekologiska Lantbrukarna.

Till skillnad från många andra sektorer så står utsläppen från fossila källor endast för några få procent av lantbrukets totala växthusgasutsläpp. Ca 90 procent av utsläppen kommer från biologiska källor. Lustgas från kvävets kretslopp, metangas från idisslare och koldioxidavgång från mulljordar är de största utsläppsposterna. Detta presenteras tydligt i den nyligen lanserade utredningen, men trots det har utredningen haft avgränsningen att inte inkludera utsläppen från de biologiska källorna.

– Problemet med utredningen är inte vad som står, utan vad som inte står. Vi befinner oss i en klimatkris och det är orimligt att en statlig utredning får uppdraget att fokusera på några få procent av utsläppen. Det behövs mer än så, säger Ida Lind sakkunnig i klimatfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna.

Ekologiska Lantbrukarna menar att innan åtgärder föreslås behövs en utredning som fokuserar på helheten av lantbrukets klimatpåverkan, inkluderat de stora möjligheterna att öka kolinlagring i lantbruket. I ett helhetsperspektiv behöver även målkonflikter relaterat till biologisk mångfald hanteras. Duckar politiken för det riskerar föreslagna åtgärder att bli tandlösa eller i värsta fall kontraproduktiva.

Till exempel saknas det i beslutsunderlag idag en analys om vilka styrmedel som krävs för att minska lustgasutsläppen. Lustgas är en ca 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid och utsläppen av lustgas står för ca 30 procent av lantbrukets totala utsläpp och har ökat med nära 1000 procent sedan 1950-talet. Största delen av lustgasutsläppen kommer från den höga användningen av konstgödsel.

– Lustgasutsläppen från kvävets kretslopp är starkt sammankopplat till mängden nytt kväve in i odlingssystemet. Ju mer kväve, desto mer lustgas. Därför är det mycket olyckligt att utredningen väljer att inte problematisera den höga användningen av konstgödsel, säger Ida Lind sakkunnig i klimatfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna.

Utredningen lanseras också i en tid när många lantbrukare har pressad lönsamhet. Ekologiska Lantbrukarna menar att det är självklart att lantbruket bör bli fossiloberoende och att många lantbrukare ligger redan i framkant. Samtidigt bör det stora omställningsarbetet fokusera på de största utsläppskällorna. Risken är annars att ett ensidigt fokus på fossiloberoende leder till dyra åtgärder för samhälle och lantbrukare, samtidigt som de faktiska utsläppen bara minskar med några få procent.

Kontakt: Ida Lind, projekt- och kommunikationsstrateg samt sakkunnig i klimatfrågor, ida.lind@ekolantbruk.se, 072-30 98 395

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM