MENY menu

Startskott för miljöprojekt i Västra Götaland

I samarbete med länsstyrelsen i Västra Götaland, Jordbruksverkets
ekoexperter i Skara, LRF och Rådgivarna Sjuhärad och Ekologiska
Lantbrukarna har projektarbetet "Mer ekologiska livsmedel - nötkött
och spannmål" påbörjats. Projektet kommer att pågå i två år och vara inriktat på att öka lönsamheten i den ekologiska produktionen, vilket leder till ökad
produktion - åtgärder för att råda bot på bristen på ekologiska råvaror. Den 3 maj träffas samtliga parter som ingår i projektarbetet för att slipa på respektive ansvarsområden.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM