X

Startskott för miljöprojekt i Västra Götaland

7 mars 2016
I samarbete med länsstyrelsen i Västra Götaland, Jordbruksverkets
ekoexperter i Skara, LRF och Rådgivarna Sjuhärad och Ekologiska
Lantbrukarna har projektarbetet "Mer ekologiska livsmedel - nötkött
och spannmål" påbörjats. Projektet kommer att pågå i två år och vara inriktat på att öka lönsamheten i den ekologiska produktionen, vilket leder till ökad
produktion - åtgärder för att råda bot på bristen på ekologiska råvaror. Den 3 maj träffas samtliga parter som ingår i projektarbetet för att slipa på respektive ansvarsområden.

Fler nyheter