MENY menu

Stämmouttalande: Krisen blottar lantbrukets sårbarhet - reformera livsmedelsstrategin!

Under Ekologiska Lantbrukarnas riksstämma 17 mars 2022 antogs följande stämmouttalande.

KRISEN BLOTTAR LANTBRUKETS SÅRBARHET - REFORMERA LIVSMEDELSSTRATEGIN!

Kriget skapar, förutom ofattbart lidande i Ukraina, en kedja av oroligheter på världsmarknaden. Krisen har blottat sårbarheten i vårt matsystem men tyvärr är många av de lösningar som föreslås av rådande politiska direktiv, ramar och normer just den typ åtgärder som satt oss i denna situation, det vill säga effektivare insatsvaror och intensifiering av produktionen.

Ekologiska Lantbrukarna anser att det vi behöver, nu mer än någonsin, är ett jordbruk mindre beroende av import och som kan producera mat även i kristid. Vi vill uppmana till en omgående reform av livsmedelsstrategin så att svensk matproduktion tar sitt avstamp i ett systemperspektiv.

Det vore en början till omställning mot ett robust system där matsäkerhet, klimat, miljö och hälsa samspelar och där vi kan producera mat såväl i fredstid som vid kris.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM