Stämmouttalande 2017: Högre priser ger ökade ekovolymer!

2 mars 2017
Följande stämmouttalande har i dag antagits av Ekologiska Lantbrukarnas riksstämma i Söråker:

Stämmouttalande 2017. Årets stämmouttalande riktas till svensk livsmedelsindustri och dagligvaruhandel.

Högre priser ger ökade ekovolymer!

Vi i Ekologiska Lantbrukarna är glada för att marknaden för ekologisk mat växer. Vi uppskattar också satsningarna på ökad förädling och försäljning av ekomat inom svensk livsmedelsindustri och handel.

Men vi vill samtidigt säga till svensk livsmedelsindustri och dagligvaruhandel att inte missta vårt välkomnande av en ökad ekologisk produktion för en flathet. Vi har haft perioder med stor brist på olika ekologiska råvaror utan att priset har gått upp. Vi har också sett att merpriser för ekologisk mat på många tiotals procent tas ut i sista ledet samtidigt som merbetalningen till bonden är alldeles för låg, ibland nära nog noll.

Samtidigt som vi arbetar tillsammans med svensk livsmedelsindustri och dagligvaruhandel för att möta den ökade efterfrågan på ekologisk mat kommer vi inom Ekologiska Lantbrukarna att bevaka prisbildningen i råvaruledet. Om inte kontraktsformer och prissättning utformas så att våra medlemmar får en väl tilltagen del av det mervärde som tas ut längre fram i kedjan kommer vi att på olika sätt agera. Ekologiskt lantbruk är och ska vara en hållbar matproduktion. Det innefattar också hållbara lantbruksföretag där vi som gör jobbet kan leva ett bra liv och investera för framtiden. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att betalningen för de produkter som produceras på svenska ekogårdar stödjer en sådan utveckling.

Styrelsen för Ekologiska Lantbrukarna

För mer information:

Anders Lunneryd, ordförande

Epost: Anders Lunneryd
Mobil: 070-898 95 21

Fler nyheter