Stämma 2016 hålls i Järna

4 november 2015
"Det ekologiska lantbrukets roll i klimatfrågan - lönsamt att göra rätt” är titeln för Ekologiska Lantbrukarnas årsstämma 2016.

I år är Sörmland stämmovärdar och arrangörerna siktar på 200 deltagare under studieresan och temadagen. Årsstämman hålls i Järna, den 14-16 mars.

De tre stämmodagarna inleds med en studieresa och fortsätter med temadag och avslutas med stämmodag. Temadagen och studieresan kommer att hållas på olika parallella teman och valbara arbetsgrupper.

Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen är moderator för temadagen. Då kan man välja mellan olika arbetsgrupper:
- Bondens Universitet – ekolantbruk som livslångt lärande
- Kväveförsörjning med baljväxter och regenerativa växtföljder
- Biokol på gården
- Mer lokala ekologiska grönsaker!
- Livsmedelskvalitet och hälsa – hälsoeffekter av mat
- Samarbetsgrupp för utbyte mellan kommun och lantbruk - sälja på lokal marknad.

Fler nyheter