MENY menu

Spannmål - så gick försäljningen

Ekologiska Lantbrukarna har genomfört en prisinsamling under februari och mars där priser på affärer som gjorts med ekologiska tröskade grödor har samlats in. Av de grödor där tillräckligt med prisnoteringar har kommit in kan vi se att priset på samtliga grödor har gått upp från föregående år. Vi ser samtidigt inte samma dramatiska uppgång jämfört med föregående års prisinsamling och den insamling som gjordes 2021. Det betyder att priserna inte stuckit iväg så pass mycket som många kanske hade förväntat sig i tider av kris, krig och stigande inflation.

Nytt för årets prisinsamling är att det kommit in tillräckligt med prisnoteringar för råg och raps/rybs för att inkludera dessa i tabellen. Genomsnittspriset på råg landade på 3,32 kr/kg vilket är relativt likt Lantmännens poolpris på 3,2 kr/kg. För Raps/rybs landade priset på 10,54 kr/kg. I tabellen går det att se att årets genomsnittspris på foderkorn landade på 3,78 kr, en höjning på 0,91 kr från föregående års prisinsamling. Denna höjning är den högsta för i år. Prisintervallen mellan Lantmännens poolpris från 2022 och vår prisinsamling minskar dock lite, från 47 öre till 38 öre för just foderkorn. Trenden går också upp för grynhavre som har ökat med 0,61 kr/kg i genomsnitt från föregående år.

Läs rapporten

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala