X

SOLMACC-möte i Tyskland

13 juni 2014
Vi var ett 10-tal personer som träffades i Tyskland för en genomgång av nuläget i projektet SOLMACC, det projektet där vi samarbetar med tre andra organisationer inom IFOAM EU med klimatåtgärder.

Mötet hölls på en av de gårdar (Biolandhof Braun, www.biolandhofbraun.de) som medverkar i projektet, vilket gjorde mötet betydligt trevligare än om vi setts på ett kontor i Bryssel. Mötet var dels till för en genomgång och för att besluta om fortsatta arbetet, dels var vi samlade för att få vår första "test" av en utvärderare som skall följa vårt arbete.

Finansieringen kommer från en av EUs miljöfonder och administrationen kring projektpengar därifrån är och omfattande.

På måndag besöker de två forskarna från FiBL, det ekologiska forskningsinstitutet i Schweiz och Tyskland, Sverige. Det är Andreas Gattinger och Klaus-Peter Wilbois som träffar Oscar Franzén och Eva Hagström Öberg hos Ylwa och Kjell Sjelin, en av de gårdar som är med här i Sverige.

Fler nyheter