X

Sollefteå kommun blir andelsägare i jordbruk

1 juli 2016
Genom att köpa en andel av produktionen i ett lokalt jordbruk hoppas Sollefteå kommun öka andelen närproducerade råvaror i de kommunala köken samt stärka matproduktionen i kommunen.

Kommunen har tecknat ett avtal med Nyttogården om att gå in köpa råvaror som produceras inom 15 andelar eller 1500 radmeter med ambitionen att öka andelen under nästa år. Att vara en s.k. ”andelsägare” innebär att kommunen är garanterade produktion av råvaror från den andel av odlingsmark i jordbruket som kommunen "äger".

Målet är att kommunens kök ska få tillgång till högkvalitativa och närproducerade råvaror såsom kål, rotsaker, baljväxter, örter, sallad m.m. Utöver detta har kommunen också möjlighet till självplock av en del bär och frukt.

Samarbetet kommer att ge mer än bara goda och klimatsmarta råvaror. Tanken är också att kommunens förskolor och grundskolor ska kunna dra nytta av samarbetet. Det kan handla om sommarutflykter och bärplockning men också möjligheten för barnen att få lära sig mer om var maten kommer ifrån och tidigt bygga kunskapen om vikten av bra och nyttiga råvaror.

Jonny Ohlsson, kostchef i Sollefteå kommun kommenterar,
- Mig veterligen är Sollefteå första kommunen i landet som blir ”andelsägare” i ett jordbruk. På det här sättet säkerställer vi inte bara att vi får en ökad andel närproducerat i köken utan stärker också den lokala jordbruksnäringen.

- Vi har tidigare försökt hitta sätt att öka andelen närproducerade råvaror, bland annat genom att anpassa förfrågningsunderlaget efter dialog med marknaden samt att förenkla för mindre och lokala aktörer att delta. Nu går vi vidare och testar ett nytt och innovativt sätt för att säkerställa bra råvaror i vår mat.

Fler nyheter