Skövde slakteri söker KRAV-nöt

27 november 2014
Skövde Slakteri har god avsättning för KRAV-certifierad nöt och söker både slaktdjur och livdjur att förmedla (kalvar och hela besättningar). Välkommen att kontakta Anders Kälvelid, 072-723 61 04 eller anders.kalvelid@skovdeslakteri.

Mer info om aktuell merbetalning finns på www.skovdeslakteri.se.

Fler nyheter