Självförsörjande system ger mindre läckage

2 may 2012
Skillnaden i kväveutlakning mellan konventionell och ekologisk odling är liten om den senare baseras på en stor andel extern tillförsel av gödsel. System som är mer självförsörjande genom gröngödslingsgrödor har betydligt lägre läckage, både per hektar och per produkt. Det visar nya danska försök, går det att läsa i en nyhet från Greppa Näringen.

En grupp danska forskare har tagit fasta på att en del av dagens ekologiska odling till stor del är beroende av att köpa in gödsel på ett liknande sätt som den konventionella odlingen. De menar att det är ohållbart på sikt och startade därför ett försök där de provade och jämförde tre delvis nya metoder för ekologisk odling med en konventionell.

En strategisk användning av gröngödslingsgrödor leder till lägre beroende av externa källor för kvävegödsel. Samtidigt som skördeminskningen blev måttlig i försöken blev kväveutlakningen lägre, både per hektar och per producerad mängd.

Läs mer på Greppa Näringens hemsida

Fler nyheter