X

Sänkning av EU:s jordbruksbudget i kommissionens förslag

4 maj 2018
Under onsdagen presenterade kommissionen sitt förslag för EU:s budget 2021-2027. Brexit skapar ett hål som dels föreslås fyllas av en ökad avgift för flera länder, däribland Sverige, men också med en sänkning av jordbruksbudgeten med ca 5 %.

Ekologiska Lantbrukarnas verksamhetsledare Niels Andresen kommenterar förslaget:

"Det är svårt att förutse hur neddragningar i CAP kommer att påverka den enskilda ekologiska lantbrukaren. Ekologiska Lantbrukarnas linje är att skattepengar ska gå till ersättningar för konkret miljö- och samhällsnytta. Det följer även IFOAMs linje uttryckt som "public money for public goods". Tyvärr finns det fortfarande för lite reformtänk i det CAP som nu har presenterats vilket leder till att de "passiva stöden" fortfarande dominerar den gemensamma jordbrukspolitiken. Det missgynnar aktiva lantbrukare som vill utveckla företaget och landsbygden."

Fler nyheter