X

Samtal på Elmia lantbruk: Hela lantbrukssektorn tjänar på en växande ekomarknad

23 oktober 2018
På Elmia Lantbruk 24–26 oktober bjuder Ekologiska Lantbrukarna och KRAV in till samtal mellan ekologiska och konventionella lantbrukare, inom satsningen bliekobonde.nu. Under rubriken “Halva Sverige ekologiskt” diskuteras marknadsutvecklingen och en LRF-rapport som visar att även det konventionella lantbruket skulle tjäna på en växande ekomarknad.

Rapporten ”Sverige som ekoland”, publicerad av LRF, visar bland annat att lönsamheten och värdet i hela det svenska lantbruket skulle kunna maximeras om halva arealen var i ekologisk produktion. Försäljningsvärdet på varor från lantbruket skulle då kunna öka med 4 miljarder kronor, lönsamheten i lantbruket öka med 1 miljard kronor och det skulle skapas cirka 3 400 nya jobb.

- Det borde alltså vara positivt för hela det svenska lantbruket om ekomarknaden fortsätter växa som rapporten beskriver, säger Sofia Sollén Norrlin, marknadsstrateg och kommunikatör på Ekologiska Lantbrukarna som projektleder bliekobonde.nu.

Läs hela pressmeddelandet här: https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/samtal-paa-elmia-lantbruk-hela-lantbrukssektorn-tjaenar-paa-en-vaexande-ekomarknad-2779877

Fler nyheter