MENY menu

Sämre krisberedskap med fortsatt minskad försäljning av ekomat

Den nedåtgående försäljningsutvecklingen för ekologisk mat fortsätter. Under kvartal fyra minskade försäljningen i dagligvaruhandeln med 4,9 procent. En minskad andel ekologiskt i handeln försämrar Sveriges krisberedskap och ökar hotet mot den biologiska mångfalden, menar Ekologiska Lantbrukarna.

Osäkerheten i samhället och prisökningarna på livsmedel, energi och lån gör att konsumenter håller igen. Ekoprodukter väljs sannolikt ibland bort till förmån för billigare alternativ. Det ökar hoten mot mångfalden i den svenska naturen och försämrar Sveriges krisberedskap, menar Ekologiska Lantbrukarna.

– Rysslands invasion av Ukraina har blottat svagheter i det svenska lantbruket, branschen är till stor del beroende av importerade insatsvaror från just Ryssland. Här erbjuder det svenska ekolantbruket en annan lösning, vi producerar mat i lokala kretslopp med mycket lägre importberoende, säger Elin Rydström, riksstyrelseledamot på Ekologiska Lantbrukarna.

Försäljningsutvecklingen skiljer sig något mellan kategorier. För mejeriprodukter har försäljningsvärdet under kvartal fyra ökat med 1,6 procent, men volymerna minskat med 16 procent. För ägg har försäljningsvärdet minskat med 8,1 procent och de sålda volymerna med hela 21,4 procent. Ekologiska Lantbrukarna är starkt oroade över utvecklingen och över att det finns röster i samhället som välkomnar en minskad ekoförsäljning. Det finns starka kommersiella krafter inom bland annat kemikalieindustrin som mer eller mindre öppet verkar för att sänka försäljningen av ekologiska livsmedel.

– De som uppmuntrar en minskad ekoförsäljning bidrar indirekt till ett ökat importberoende och därmed en försämrad krisberedskap, säger Ida Lind, expert hållbarhet och marknad på Ekologiska Lantbrukarna.

Utvecklingen går också helt emot Sveriges miljömål och kommer bland annat leda till lägre biologisk mångfald. Forskningsgenomgångar, främst från Europa, visar att det i genomsnitt finns cirka 30 procent fler arter och även fler individer av många arter på ekologiska gårdar. Resultaten har varit robusta under de senaste 30 åren.

Frånvaro av kemisk bekämpning, variation i odlingen och betande djur är faktorer som är gynnsamma för mångfalden. De är också något av det som kännetecknar den ekologiska produktionen. Att låta sådan produktion minska i omfattning är inte ansvarsfullt mot kommande generationer som ska leva i Sverige.

Se rapporten

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM