X

Samodling kan öka odlingssäkerheten hos åkerböna

16 juni 2016
Odlingssäkerheten hos åkerböna har potential att öka vid odling av olika högavkastande sorter samtidigt. Samodling av åkerböna och vårvete gjorde att större andel biologiskt fixerat kväve utnyttjades i odlingen och minskade risken för ogräsproblem.

Åkerböna är en baljväxt som kan fixera kväve biologiskt, och därmed en viktig källa till växtnäring i ekologisk odling. Chokladfläcksjuka och konkurrerande ogräs kan dock sänka skörden betydligt. Dessutom blir då kvävetillskottet i växtföljden osäkert.

I ett forskningsprojekt har det testats olika strategier för att öka odlingssäkerheten. Man kan samodla flera sorter som har olika motståndskraft mot olika typer av patogener eller stress vid exempelvis torra förhållanden. Å ena sidan kompletterar sorterna varandras egenskaper och resultatet kan bli en diversifierad motståndskraft som ger stor och jämn skörd. Å andra sidan finns risk för större variationer i mognadsgrad i sortblandningar, vilket kan ge åkerbönor med ojämn kvalitet.

Läs hela forskningsnyheten hos EPOK SLU

Fler nyheter