X

Saltå Kvarn erbjuder tvåårsavtal för spelt

11 september 2013
Saltå kvarn erbjuder sina odlare ett tvåårigt fastprisavtal för speltvete av ursprunglig sort , detta i ett försök att stabilisera marknaden efter en turbulent tid med överskott och stora lager på gårdarna.

Speltvete är en lång gröda som konkurrerar väl med ogräs, i nivå med råg, men som inte tål för mycket kväve eftersom den lägger sig lätt. Den ska alltså inte odlas efter en bra förfrukt som till exempel åkerböna och gödslas måttligt eller helst inte alls.

Det grundpris som Saltå Kvarn nu erbjuder för spelten, fritt levererat till Saltå Kvarn, är 4,30 kr/kg, minimikvalitet; 220 i falltal, 13,0 procent i protein och max 2 procent avrens. För den som har speltvete att sälja så kan det alltså vara läge för det nu.

Nyheten är hämtad från Ekoweb.nu

Fler nyheter