X

Så tycker partierna om politik för ekolantbruket - svar från vår valenkät

3 september 2018
Sju av åtta riksdagspartier anser att ekologisk produktion är viktig för att nå miljömålen om En giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap. Partiföreträdare från båda blocken nämner även lönsamhet och konkurrenskraft i lantbruket som viktiga samhällseffekter av ekologisk produktion. När det gäller att behålla målen för en ökad ekologisk produktion och konsumtion i livsmedelsstrategin säger dock allianspartierna nej. Detta visar en enkät genomförd av Ekologiska Lantbrukarna inför valet.

– Vi tycker att det är synd att inget av allianspartierna vill ha tydliga mål för den ekologiska produktionen. Vi tror att många av alliansens väljare är positiva till satsningar på ekologisk produktion, men dessa saknar nu ett parti som vill driva utvecklingen med politiskt satta mål, säger Anders Lunneryd, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

I handlingsplanen för livsmedelsstrategin finns mål formulerade om 60 % av offentlig konsumtion av ekologisk mat och 30 % av jordbruksmarken i ekologisk produktion till år 2030. Myndigheter och hela branschen har under senaste året på olika sätt börjat jobba för att nå dessa mål.

– Långsiktiga mål som de i livsmedelsstrategin behöver ligga kvar oavsett hur valet går. Det handlar om att skapa långsiktiga spelregler för oss lantbrukare. Lantbruket är en näring som dels lever konkurrensutsatt, men också till stor del påverkas av politiska beslut. Då är det är konstigt att allianspartierna inte mer aktivt vill driva en politik som stödjer svensk ekologisk produktion. Det är väl belagt att ekologiskt lantbruk har potential att öka det svenska lantbrukets lönsamhet och konkurrenskraft, säger Anders Lunneryd.

Så länge det inte finns några kvantitativa mål verkar öppenheten större för att främja ekolantbruket, i de svar Ekologiska Lantbrukarna fått. På frågan om man kan ställa sig bakom en blocköverskridande politik för mer ekologisk produktion svarar alla utom Liberalerna och Moderaterna ja.

Enkäten visar också att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna alla vill se en förstärkt miljöersättning till ekologisk produktion. Liberalerna vet inte och Moderaterna och Centern säger nej. En majoritet av partierna, alla utom Liberalerna och Moderaterna, vill också satsa resurser på att öka den offentliga upphandlingen av svensk ekologisk mat.

För mer information:

Anders Lunneryd, ordförande Ekologiska Lantbrukarna, 070-898 95 21.

Niels Andresen, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna, 070-380 98 96.

Fler nyheter