X

Så söker du förlängning för miljöersättning

26 september 2013
Jordbruksverket meddelar att man kan förlänga tre miljöersättningar så att de gäller även 2014. Miljöersättningen för ekologisk produktion är en av dem.

Genom SAM Internet kan man söka förlängning för:
- certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, det gäller både växtodling och djurhållning
- betesmarker och slåtterängar (inte utvald miljö),
- vallodling
Om man inte kan använda SAM Internet rekommenderar Jordbruksverket att man vänder sig till länsstyrelsen.

För att förlänga åtaganden så att de gäller även för 2014 måste man göra det under ansökningsperioden för förlängning. Ansökningsperioden är från och med den 20 september till och med den 18 oktober.

Fler nyheter