MENY menu

Så mycket minskar ekoarealen i år

Ekologiska Lantbrukarna har gått igenom de ansökningar för jordbrukarstöd som lantbrukare gjort under våren 2023 och preliminära resultat visar att den ekologiska jordbruksarealen har minskat med cirka 100 000 hektar under 2023. Det innebär att eko-andelen går från 19,9 % till 16,6 % av den totala jordbruksmarken.

– Minskningen är en anpassning efter marknadsläget och rådande politik, ekologiskt har varken främjats av politikerna eller dagligvaruhandeln, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Minskningen är den största någonsin och innebär att den ekologiska jordbruksarealen är på samma nivå som 2014. Minskningen är inte någon slump. Det är en konsekvens av att jordbrukspolitiken inte främjar ekologisk produktion i tillräckligt stor utsträckning samt att marknaden för ekologiska produkter minskat, enligt Ekologiska Lantbrukarna.

– Det finns fortfarande väldigt många ekobönder i Sverige och minskningen kan leda till ett bättre marknadsläge för de som är kvar. Ett minskat utbud har historiskt sett lett till högre priser för producenterna, menar Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Om beräkningarna:

- Ekologiska Lantbrukarna använder underlag från stödansökningarna för att beräkna den ekologiska arealen. Beräkningarna har publicerats i tidningen Ekologiskt lantbruk (15/9 2023) och kommer att presenteras i rapporten “Marknaden för ekospannmål 2023” som publiceras senare i höst.
- Lantbrukare kan söka jordbrukarstöden under februari-april. I ansökningarna anger lantbrukaren vilken areal de kommer bruka och hur, på så sätt kan ansökningarna användas som underlag för att beräkna den ekologiska jordbruksarealen.
- Enligt data har den ekologiska jordbruksarealen minskat med cirka 98 000 hektar under 2023, av detta står grödan vall för cirka 44 400 hektar och betesmark för cirka 38 300 hektar. Resterande grödor har minskat med cirka 15 200 hektar.
- Diagrammet som visar förändringen per län avser endast omställd åkerareal. Alla övriga avser all ekologiskt brukad areal (omställd och under omställning, både åker och bete). Nedbrutet per län blir osäkerheten i prognosen för stor för att inkludera mark under omställning och bete och därför anges enbart omställd åkerareal där underlagen är starkast.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.