MENY menu

Så gick försäljningen kvartal 2

Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska livsmedelsbutiker minskade med 1,8 procent under det andra kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Precis som de närmast föregående kvartalen är nedgången ett nettoresultat av stigande priser men ännu större nedgång i sålda volymer.

De kraftiga prisökningarna på alla sorters livsmedel har gjort att konsumenter håller igen på sina inköp. Ekoprodukter väljs regelbundet bort till förmån för billigare konventionella alternativ eller billigare ekologiska produkter (till exempel färs istället för helt kött).

– Alla små val kan påverka ekoförsäljningen. Välj ekologiska havregryn, mjölk och grönsaker så är du med och bidrar till högre biologisk mångfald, mindre gifter i miljön och ett bättre liv för djuren, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Utvecklingen skiljer sig något mellan kategorier. För mejeriprodukter var försäljningsvärdet under årets andra kvartal i det närmaste oförändrat (-1,5 procent), men volymerna minskade med 10,9 procent. För ägg ökade försäljningsvärdet med 17,0 procent. Den kraftiga uppgången uppstod genom en kombination av höjda priser och en ökad volym.
För frukt och grönt minskade försäljningsvärdet med 5,0 procent, i huvudsak en effekt av minskade volymer medans priserna förändrades marginellt.

– Det är glädjande att äggförsäljningen ökar, vi hoppas att det håller i sig. Det betyder mycket för alla ekologiska äggproducenter som dagligen ser till att djuren får gå utomhus och sprätta och picka, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Läs rapporten

Om Svenskt ekoindex
Kvartalsrapporten “Svenskt ekoindex” följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln och lanserades för första gången 2018. Rapporterna är en del av projektet “Marknadsanalyser och branschutveckling för ett växande eko-Sverige” som finansieras av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.