X

Så gick försäljningen av svensk ekomat kvartal 1 2021

15 juni 2021
Svenskt ekoindex mäter förändringen i försäljningen av ekologiska livsmedel i den svenska
dagligvaruhandeln kvartalsvis. Under kvartal 1
2021 minskar denna med 6,4 procent jämfört med
samma period under 2020. Covid-19-pandemin
gör det svårt att analysera vad den här minskningen egentligen säger om de långsiktiga trenderna.
Pandemin har gjort att många förändringar inträffat
samtidigt vilket gör det svårt att få ihop en helhetlig
bild av utvecklingen.

Nedgången i totalindexet förklaras till stor del av en kraftigt rekyl försäljning av ekologiska havregryn och ekologiskt vetemjöl jämfört med hamstringen under kvartal 1 2020, då svenskt ekoindex istället ökade kraftigt. Det ser också olika ut för olika kategorier; främst backar spannmålsprodukter, men även nötkött och mejeri. För färsk kyckling, ägg och får- och lammkött ökade däremot försäljningsvärdet.

Läs hela rapporten här!

Fler nyheter