Rökt för svensk ekochark

15 november 2011
Ca 80 % av den svenska ekocharken röks med hjälp av s k återskapad rök (eller kondenserad rök). Enligt Livsmedelsverket måste detta förbjudas med hänvisning till en EU-förordning som började gälla tidigare i år. Detta drabbar ekocharktillverkningen både hos Scan och Svenskt Butikskött medan flera mindre charktillverkare som Mälarchark och Bergströms i Själevad (tillverkar Änglamark åt Coop) använder sig av traditionell rökning med träflis.

Återskapad rök är vanligt i Sverige men inte alls så dominerande i de flesta andra EU-länder. IFOAMs EU-grupp har tagit ställning för användning av återskapad rök, medan det skiljer sig mellan certifieringsorganen i medlemsländerna där somliga tillåter det och andra inte.

Återskapad rök är en produkt som framställs genom rökning av träflis där rökgasen i ett slutet system kyls ner och kondenseras till en vätska samtidigt som tjära och aska separeras. Den kondenserade rökgasen kan sedan vid charktillverkning frigöras till rök och ger samma smak och konserverande egenskaper som den ursprungliga röken.

Enligt den EU-förordning (1334/2008) som började gälla 20 januari i år klassas återskapad rök som ingrediens - till skillnad från äkta rök som räknas som process. Och eftersom återskapad rök inte finns med på EUs lista över tillåtna ingredienseri ekologisk produktion är det följaktligen inte tillåtet, vilket Livsmedelsverket nu uppmärksammat branschen på. Ekologiska Lantbrukarna har dock fått veta att detta kanske bara är en miss - frågan ska behandlas på ett decembermöte i en rådgivande teknisk expertgrupp (EGTOP) till EU-kommissionen.

Fler nyheter