Resultat från projektet SOLMACC visar hur klimatsmarta metoder utvecklas på ekogårdar

18 maj 2018
I onsdags (16/5) samlades ca 100 personer från hela Europa för att diskutera ekologiskt lantbruk och klimatfrågan. Niels Andresen, Kjell Sjelin och Oscar Franzén deltog från Ekologiska Lantbrukarna på slutkonferens för projektet SOLMACC – som vi och fyra av våra medlemsgårdar – drivit från Sveriges sida senaste fyra åren.

Kjell Sjelin är en av lantbrukarna som deltagit i projektet och han presenterade sin gård och de åtgärder de gjort, särskilt inom agroforestry i svensk miljö. Han lyfte också många kreativa idéer han har om hur det ekologiska lantbruket kan bidra till att minska klimatpåverkan samtidig som vi behöver skapa odlingssystem som producerar med mindre insatsmedel och samtidigt reparerar sig själva.

Eller som Ralf Mack, Bioland, ekorådgivare från Tyskland uttryckte det:
- Organic farmers should use biological tools to solve the big challenges in the future instead of focusing on increasing inputs.

I projektet har fyra klimatåtgärder eller metoder testats och utvecklats på de olika ekogårdarna: Agroforestry, Minskad jordbearbetning, Optimerad växtföljd med vallbaljväxter och Effektivt kretslopp av näring. Här kan du hitta fyra filmer som tagits fram i projektet om de olika åtgärder och lärdomar från lantbrukarna:

http://solmacc.eu/sv/toolbox/videos/

Oscar Franzén har arbetat som konsult i projektet sedan starten och presenterade hur övriga gårdar i projektet har minskat sin klimatpåverkan genom exempelvis biogasproduktion, ökad introduktion av perenna grödor, restaurering av skogsbete, minskad jordbearbetning, m.m.

Dagen avslutades med en paneldiskussion kring hur CAP kan bli mer klimat- och miljövänlig. Flertalet representanter från kommissionen uttryckte sig positivt till att inrikta CAP mot att i större utsträckning betala lantbrukaren för miljötjänster som utförs på gårdsnivå hellre än att ge passiva stöd.

- Det känns som ekologiskt lantbruk har fått ökad acceptans i bredare politiska sammanhang bland annat på grund av IFOAM EU men även Solmacc har haft betydelse, för att öka förståelsen för de principer som det ekologiska lantbruket bygger på, sammanfattade Kjell Sjelin dagen.

Kontaktperson för projektet SOLMACC i Sverige är Niels Andresen

Fler nyheter