X

Rekordsådd av ekologisk höstraps och höstvete

6 december 2016
Sådden av höstraps som ska odlas ekologiskt uppgår till 6 600 hektar, vilket är den största någonsin. Det är en ökning med 2 000 hektar eller 43 % jämfört med föregående år, meddelar Jordbruksverket i ett statistiskt meddelande.

Även sådden av höstvete ökade. Höstvete som ska odlas ekologiskt uppgår till 24 900 hektar, vilket är en rekordstor areal. Den är 18 % större än föregående års arealer och 44 % större än genomsnittsarealen för de fem senaste åren.

I hötsvetearealen ingår även omkring 500 hektar ekologiskt odlad höstdinkel. År 2016 var det första året som lantbrukarna kunde särredovisa höstsådd areal av dinkel. Merparten av arealen, drygt 200 hektar, odlas i Västra Götalands län.

Läs hela det statistiska meddelandet från Jordbruksverket HÄR

Fler nyheter