X

Rekord för ekologiskt i offentlig sektor

19 november 2012
Under 2011 tangerade den ekologiska livsmedelsandelen inom den svenska offentliga sektorn 18 procent. Det visar den nyligen offentliggjorda statistiken från Ekomatcentrum, som varje år gör en enkätsammanställning av kommunernas ekologiska livsmedelsinköp.

Totalt köptes ekologiska livsmedel för cirka 1,35 miljarder kronor under 2011. Om utvecklingstakten för de ekologiska inköpen inom offentlig sektor håller samma takt framöver så kommer målet om en ekoandel på 25 procent vara nådd någon gång under 2013.

Nyheten är hämtad från www.ekoweb.nu

Fler nyheter