Rapport från Övervakningskommittén

15 december 2015
Landsbygdsprogrammet blir färdigt del för del och olika åtgärder som man
kan ansluta sig till som lantbrukare eller stöd man kan söka ersättning för
öppnas för ansökningar.

Övervakningskommittén fick presenterat för sig de åtgärder som kommer att öppnas nästa år med olika inriktningar. Anslutningen till ersättningar inom det nya programmet är redan höga i vissa ersättningsformer, bland annat den ekologiska. Dock finns bara preliminära siffror än så länge. Det dröjer ett tag in på nästa år tills vi får statistik över anslutningsgrad och hur stor del av budget som täcks av nuvarande ekologisk produktion. Vid övervakningskommitténs möte finns alltid en representant , denna gång Søren Kissmeyer från EU-kommissionen med och gör en kort redogörelse över hur arbetet med landsbygdsprogram går i Bryssel. Søren berättade att EU-kommissionär Paul Hogans besked om behovet av att arbete med förenkling av systemen för jordbrukare skall sätta sin prägel på arbetet framöver, riktigt hur vi kommer att märka det är ännu för tidigt att veta.

Fler nyheter