X

Rapport från IFOAM: Eko-jordbruk bidrar till åtta globala mål

25 september 2019
Idag, på fyraårsdagen för FNs globala mål, lanseras rapporten Organic agriculture and the sustainable development goals. Bakom rapporten står IFOAM, den globala paraplyorganisationen för ekologiskt jordbruk, som har givit University of Twente i uppdrag att analysera över 50 forskningsartiklar och flertalet rapporter från FN:s olika organ (IPBES, IPCC och FAO).

Rapporten visar att det ekologiska jordbruket bidrar till 8 av de 17 globala målen i Agenda 2030 inklusive några av de mest centrala målen, till exempel att bekämpa klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och säkra rent dricksvatten.

Läs rapporten här

Studien kompletteras med exempel på lantbruksföretag från hela världen som ligger i framkant, däribland fyra ekologiska gårdar från Sverige; Biskophagens Odlingar i Skåne, Yttereneby Gård samt Hagby Gård och Hånsta Östergärde i Uppland.

Läs mer om gårdarna här

Fler nyheter