Priser nötkött kvartal 1

11 mars 2019
Nu publicerar vi första prisundersökningen "Ekobondens priser" - prisstatistik från ekobönder för ekobönder. Medlemmar i Ekologiska Lantbrukarna får förhandsinformation om Ekobondens priser en vecka innan via elektroniskt nyhetsbrev. Får du inte nyhetsbrevet "Ekobondens marknadsnytt" men vill ha? Kontakta oss på Ekologiska Lantbrukarna

Läs Ekobondens priser nr 1 -2019 NÖTKÖTT här

I prispanelen för nötkött ingår i dagläget c:a 100 personer. Priserna som kommit in är från försäljning till slakteri för perioden jan-feb 2019. Prisnoteringarna är inklusive eventuella tillägg eller avdrag. Frågan har ställts enbart på basis av klass och vikt. Det gäller priser på ungnöt/stut respektive ko med slaktvikter över 275 kilo och klassning O-, O eller O+. Dessutom kor med klassning P. Ingen hänsyn på mjölk eller köttras har tagits.

Ekobondens priser gör vi inom en ny satsning för ekobondens priser genom projektet Ekobondens marknad. Vi samlar in och publicerar priser kvartalsvis baserat på noteringar direkt från enskilda lantbrukare. Priserna som vi kommer att publicera är till att börja med från grupperna nötkött, tröskade grödor, mjölk och ägg. I prispanelen ingår i dagsläget c:a 300 av Sveriges ekobönder. Priserna rapporteras direkt till Ekologiska Lantbrukarna.

Vill du vara med och rapportera in priser för nötkött, tröskade grödor, mjölk eller ägg? Hör av dig till Marknadskoordinator Helena Friis

Fler nyheter