Priser nötkött

6 maj 2019
Nu publicerar vi färska noteringar på genomsnittliga priser för nötkött som sålts under mars-april 2019. Medlemmar i Ekologiska Lantbrukarna får förhandsinformation om Ekobondens priser en vecka innan via elektroniskt nyhetsbrev. Får du inte nyhetsbrevet "Ekobondens marknadsnytt" men vill ha? Kontakta oss på Ekologiska Lantbrukarna

I prisinsamlingen för mar-april har vi inte fått in lika många prisnoteringar som från jan-feb. Det är flera som nämnt att de inte skickat djur till slakt den här perioden och andra väntar på långa slaktköer. På kor har vi fått in för få noteringar för att räkna ut ett medelpris. Vi ändrade också frågan och har nu delat upp djuren efter klassning.

Läs Ekobondens priser nr 3 -2019 NÖTKÖTT här

Priserna ligger kvar på ungefär samma nivå som från jan-feb, dock varierar priserna väldigt och speciellt på ungnöt med klassning O+ med en lägsta notering på 31,50 och ett medelpris på 41,57 mot 43 kr på ungnöt för jan-feb då vi endast efterfrågade djur med klassning O,O+ och O-.

Prisnoteringarna kan också jämföras med priserna som rapporteras i ATL v 15. I början på april var noteringen på ungtjur med klassning R 40,85 kr. Siffrorna kommer från jordbruksverket där både konventionella och ekologiska djur är med i beräkningarna och huvuddelen är konventionella. Vilket ändå tyder att de fortsatt finns en viss merbetalning för ekokött.

Vill du vara med och rapportera in priser för nötkött, tröskade grödor, mjölk eller ägg? Hör av dig till Marknadskoordinator Helena Friis

Fler nyheter