Pressmeddelande: Nu måste regeringen minimera skadorna av de nya ekoreglerna

21 november 2017
En nästan fyra år lång resursslukande process mot nya regler för ekologisk produktion inom EU är troligen över. Jämfört med ursprungsförslaget är den nu antagna lagen väsentligt bättre, men har fortfarande stora brister och är på viktiga punkter både inkonsekvent och svår att tolka. Och trots en utbredd och välgrundad kritik hos snart sagt alla ekointressenter, med företrädare för såväl lantbruket, konsument- och miljörörelse som livsmedelsindustri och handel i Sverige röstade den svenska regeringen i går ja vid den ständiga jordbrukskommitténs möte i Bryssel. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har därmed ett direkt ansvar för innehållet och dess konsekvenser, oavsett taktiska uttalanden runt själva omröstningen.

Nu börjar nästa steg i en sannolikt ännu längre och ännu mer arbetskrävande process, den om att tolka och implementera den nya lagstiftningen i alla medlemsländer. Införandet i sig kommer att kräva stora resurser i form av tjänstemän på svenska myndigheter. Till det kommer att de nya reglerna permanent ökar den administrativa bördan för både myndigheter och producenter, en av många punkter som branschen har kritiserat.

Regeringen behöver nu tillsätta tillräckligt med resurser för att minska skadeverkningarna av de nya ekoreglerna. En förbättrad dialog med näringen är en förutsättning för ett gott resultat.

– Vi behöver en livskraftig svensk ekoproduktion, inte ökad byråkrati och svårmotiverade regler. Den svenska ekoproduktionen bidrar till lönsamhet och framtidstro i hela branschen men nu ökar den administrativa bördan vilket riskerar att hämma utvecklingen av, och omställningen till, ekologisk produktion, säger Niels Andresen, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna.

... Läs hela pressmeddelandet här: https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/nu-maaste-regeringen-minimera-skadorna-av-de-nya-ekoreglerna-2289749

Fler nyheter