X

Positiv energi vid Höstkonferensen

17 november 2016
Den 10 och 11 november arrangerade Ekologiska Lantbrukarna sin årliga höstkonferens, denna gång i samarbete med KRAV, på Sunnersta Herrgård i Uppsala. Temat var ”Gör vi som vi säger i den ekologiska produktionen”? med syfte att diskutera värdegrund, principer och identifiera de viktigaste utmaningarna för eko framöver.

Höstkonferensens talare tog samtliga utgångspunkt i frågan ”Var är vi och vart är vi på väg?”. Ordförande Anders Lunneryd inledde med att ge föreningens och sina egna visioner som lantbrukare, följt av Maria Åkerstedt från Upplandsbonden som betonade vikten av god köttkvalitet och att vi inte får fastna i ”köttombolan” där man aldrig vet vilket kött man får i butik.

Ekoveteranen Gunnar Rundgren lade emfas på att ge ekologisk odling en vidgad uppgift att skapa ett hållbart samhälle och att låta lantbruket skapa verkliga relationer mellan folk. Enligt Gunnar bör man se jordbruk som ett sätt att sköta naturen på och att det finns en rad olika faktorer som måste styra naturen, överordnade priset på matprodukter.

Kjell Sjödahl Svensson, KRAV, redogjorde för certifiering och regelutveckling och kollegan Johan Ceije tog oss på en hisnande exportresa till Kina där importerade ekologiska grisfötter säljs för 140 kr/kg (klicka HÄR för hans presentation)

Ylva Jonzon från Näringsdepartementet hade tyvärr inte någon livsmedelsstrategi att presentera, men väl budskapet att eko är en viktig fråga för regeringen och att man vill att produktion, konsumtion och export av eko ska öka. Ekoregelverket förhandlas ännu inom EU och några otäcka förslag, som bland annat att förbjuda avhorning, spökar fortfarande.

Maria Wivstad, EPOK, redogjorde för IFOAMs arbete med Eko 3.0 som även diskuteras i Sverige. Vi måste våga tänka i nya banor kring eko och ifrågasätta för att utvecklas från att bara vara en nischproduktion. Kan vi tänka oss att använda mineralgödsel och ha en produktion som inte är markbunden, t ex?

Märta Jansdotter, Gröna Gårdar, gjorde ett längre inspirationssamtal om ekosektorns utmaningar. Hänförda satt alla och följde hennes väg genom marknad, politik och omvärld med frågor som ätkvalitet vs KRAV, EMV, robotisering, populism och hur det är att ha EU som kund.
Klicka HÄR för att se presentationen

Under Höstkonferensen hann vi även med tre workshops som ledde fram till ett urval av olika frågor och värden som är prioriterade framöver. Dessa var bland annat vikten av transparens, utbildning om lantbruk i skolan, mer ekoforskning och lägre skatt på arbetskraft.

Som alltid när Ekologiska Lantbrukarna samlas med sina medlemmar var energin på Höstkonferensen hög och positiv. Tillförordnad verksamhetsledare Camilla Sandenskog var med hela konferensen och hittade genast en naturlig plats i gänget, vilket bådar gott för framtiden.

Fler nyheter