menu

Politiska prioriteringar krävs för att stärka svenskt ekolantbruks utveckling

Gemensam brev den 8 juli 2021 från Ekologiska Lantbrukarna, LRF och KRAV till statsrådet Ibrahim Baylan:
Säkra konkurrenskraften för svenska ekobönder!

Ska den ekologiska produktionen i Sverige fortsätta att växa enligt besluten i den nationella livsmedelsstrategin är det viktigt att konkurrenskraften gentemot övriga EU-länder inte försämras. T.ex. handlar detta om att lantbrukare inte ska få ökade kostnader för administration när nya EU-regler för ekologiskt införs 2022. Något som Jordbruksverket i ett senaste remissförslag lagt fram, trots att producenterna i många andra länder inte behöver stå för den kostnaden.

Dessutom saknas idag en långsiktig förvaltning och tydlighet i myndigheternas arbete med att tillhandahålla vägledning för svenska företag i hela kedjan om vad som gäller enligt EU-lagstiftningen som reglerar vad som får kallas ekologiskt. Detta måste ändras till 2022 och framåt.

Ytterligare en viktig parameter för att bibehålla konkurrenskraften för svenska ekolantbruk är att ersättningarna för ekologisk produktion i CAP är likvärdiga med övriga EU-länder.

Detta var huvudpunkter som LRF ordförande Palle Borgström, Ekologiska Lantbrukarnas ordförande Erika Olsson och KRAV styrelseordförande Linus Källander framförde i ett brev till statsrådet Ibrahim Baylan och statssekreteraren Per Callenberg.

Brevet skickades trots de turbulenta tiderna i svensk politik, eftersom mycket står på spel för ekoproduktionen redan inför 2022 och frågorna är angelägna för hela branschen.

- Det är viktigt att de här frågorna kommer upp på rätt nivå i tid för att hinna göra övergången till både nya regler och ny jordbrukspolitik - mer eller mindre samtidigt - så bra som möjligt för ekobönderna. Jag är glad att vi i branschen är enade om vikten av detta, säger Sofia Sollén-Norrlin verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Läs hela brevet här.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM

Ekologiska Lantbrukarna grundades 1985 av lantbrukare, för lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Läs mer om vår organisation här!