X

Politik för en växande ekosektor och konkurrenskraftigt lantbruk

6 juli 2018
Politiken behöver skapa bra förutsättningar för en växande ekosektor att blomstra, eftersom det
ekologiska lantbruket skapar samhällsnyttor som är viktiga för hela Sverige. På en övergripande nivå
så bidrar det ekologiska lantbruket till lönsamhet i branschen vilket skapar jobb och tillväxt i hela
landet. Därför bör och ska mål för och satsningar på ekologisk produktion vara en självklar del av livsmedelsstrategin såväl som tillväxtsatsningar på landsbygden. Ekolantbruket bidrar till framtidstro i hela det svenska lantbruket.

Här hittar du Ekologiska Lantbrukarnas viktigaste frågor och konkreta politiska förslag inför valet 2018.
http://ekolantbruk.se/pdf/92547.pdf

Kontaktperson: Niels Andresen

Fler nyheter