MENY menu

Öppet brev till Landsbygdsminister

Hej Peter Kullgren!
Som du vet har odlingssäsongen varit utmanande i sommar. Lägg därtill en skakig marknad
för all mat med lite högre ambition än att vara just billig, stigande räntor och allt dyrare
insatsmedel så förstår du nog att vi bönder bävar inför vintern.

Jordbruksverket har nu i uppgift att komma med en plan för hur EUs krisstöd ska fördelas
och har i första vändan föreslagit att stödet enbart ska gå till yngre lantbrukare. Vi förstår den
prioriteringen, men hela diskussionen om krisstöd är slöseri med tid och det handlar om
småpengar i jämförelse med de förluster jordbruket gör i år. Se istället till att Jordbruksverket
omgående betalar ut samtliga, redan befintliga, jordbrukarstöd.

Det som sker just nu, i det pressade läge många lantbruksföretag befinner sig i, är nämligen
att allt fler bönder tvingas låna med EU-stödet som säkerhet i väntan på Jordbruksverkets
utbetalning. De ettåriga ersättningarna för ekologisk produktion och precisionsodling för
2023 planeras till exempel först till april 2024, en lång väntan på betalning för
samhällstjänster vi redan utfört.Anledningen är att Jordbruksverkets IT-system inte är redo i
tid. Den effektiva räntan på dessa lån landar inte sällan på 7-10 procent. Resultatet blir att
en del av skattemedel som avsatts till att säkra livsmedelsförsörjningen och ersätta
lantbrukare för kollektiva nyttor, i stället går rakt in i storbankernas vinstmarginaler.
Dröjande utbetalningar i en likviditetsmässigt redan svår situation riskerar också att
lantbrukare avstår från att göra nödvändiga investeringar eller drabbas av andra betydande
kostnader. Detta kommer på sikt att fördyra eller till och med äventyra den svenska andelen i
matkassen.

Peter Kullgren, Sveriges bönder behöver inte krisstöd, vi behöver modiga politiker och
effektiva myndigheter med stabila IT-system. Slösa inte bort skattemedel till fel fickor, utan
ge Jordbruksverket förutsättningar att omgående påbörja utbetalningarna av 2023 års
EU-ersättningar. Det är få företag som skulle acceptera en betalningsfrist för utförda tjänster
på 180 dagar utan motprestation. Så varför ska vi bönder?

Ekologiska Lantbrukarnas distrikt:
Stellan Strand, Västerbotten
Karin Ericson, Jämtland-Härjedalen
Hans Häggkvist, Medelpad-Ångermanland
Henrik Johansson, Gästrike-Hälsinge
Bengt Edsgård, Värmland
Erik Wiklund, Dalarna
Mårten Wittvången, Örebro
Tomas Svensson, Västmanland
Eva von Heideken, Sörmland
Pär Lindqvist, Uppodlarna
Bengt-Åke Karlsson, Östergötland
Per Fredriksson, Skaraborg
Gunnel Sigurd, Jönköping
Axel Cedergren, Sydost
Johan Tevell, Gotland
Kristina Jacobsson, Väst
Gun Ragnarsson, Halland
Peter Nilsson, Skåne

Riksstyrelse: Märta Jansdotter Aguirre, Ulrika Brydling, Svante Kaijser, Marcus Lundmark,
Ivar Nilsson, Mikael Olofsson, Erika Olsson, Elin Rydström och Lisa Schneider

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.