X

Öppet brev till Arla: ekomjölken tappar volym, priset behöver upp nu!

14 augusti 2018
Arla måste snabbt höja priset på ekologisk mjölk. Annars riskerar man att längre fram få brist på råvara till sina ekoprodukter. Om Arla inte kan uppfylla ekokontrakten blir hela affärsverksamheten lidande vilket drabbar såväl ekologiska som konventionella mjölkbönder. Enligt Ekologiska Lantbrukarnas bedömning kan volymen ekologisk mjölk falla med mellan 20 och 30 procent det kommande året. Minskningen har naturligtvis sin grund i torkan och bristen på foder, men beror också på att priset på ekologisk mjölk är så lågt att extra utslaktning är nödvändig då det inte finns pengar att köpa foder för.

Frågan om en höjning av priset på den ekologiska mjölken kan heller inte vänta och det är inte en fråga om att omfördela betalningen för ekomjölken mellan de som klarar sig utan att söka dispens för konventionellt foder och de som inte gör det. Priset för all ekomjölk måste upp nu när det fortfarande finns en liten möjlighet för ekomjölkbönderna att leta upp ekologiskt foder och behålla större andelar av sina besättningar alternativt att klara sig utan dispens för konventionellt foder. Att höja priset i oktober eller januari är för sent.

När Arla gick ut och rekryterade nya ekomjölkleverantörer under 2015 ville man enligt egen utsago öka invägningen av ekologisk mjölk med 50 miljoner ton i Sverige. I procent skulle invägningen i Sverige därmed öka med cirka 18 procent. Om Ekologiska Lantbrukarnas prognos om en minskning med över 20 procent under kommande stallsäsong slår in så förlorar Arla i ett slag nästan dubbelt så mycket ekomjölk som togs in i form av nya leverantörer. Exakt hur Arlas interna balans ser ut vet bara ett fåtal personer inom företaget. Vår poäng är att uppmärksamma Arlas ledning på en överhängande risk att inte ha tillräckligt med ekologisk mjölk i vinter och till våren. Utöver den minskade produktionen på ekogårdarna kommer också för Arlas del effekten av att den mjölk från ekogårdar som med dispens köper in konventionellt foder inte kan säljas som ekologisk. Det minskar volymen ytterligare.

Hur det ser ut på ekomjölkgårdarna varierar stort och med en riktigt bra tredjeskörd kan produktionstappet bli mindre för vissa än hur det ser ut nu. I dagsläget klarar ett fåtal sin foderförsörjning med samma koantal och samma avkastning per ko. Andra tvingas slakta ut fler djur än planerat. I första hand skickas oftast djur som inte är mjölkande eller avsedda för rekrytering, men därefter vidtar utslaktning av djur som skulle producerat mjölk i vinter. Några väljer också att avveckla hela mjölkproduktionen tidigare än planerat och i dessa fall är bortfallet 100 procent. Ekobönder har generellt svårare att parera årets fodersituation än sina konventionella kollegor. Utbudet av ekologiskt foder för inköp är väsentligt mindre och betydligt mycket dyrare.

Enligt en enkät, rundringningar och bedömningar som Ekologiska Lantbrukarna har gjort kan volymen svensk ekomjölk det närmaste året komma att falla med mellan 20 och 30 procent. Skulle hösten bli besvärlig och den sista vallskörden också fallerar, kan bortfallet bli ännu större. Bland de av föreningens medlemmar som hade svarat på en enkät om torkans konsekvenser den 13 augusti fanns 41 mjölkproducenter. Dessa hoppades att, efter en ännu inte bärgad tredjeskörd, i genomsnitt kunna komma upp till 80 procent av foderbehovet. När enkäten besvarades i början av augusti hade man endast bärgat drygt halva sitt foderbehov. En rundringning till 11 slumpvis valda ekomjölkbönder med frågan om hur de bedömer att deras mjölkvolym kommer att bli kommande år jämfört det närmast föregående visar att man i genomsnitt räknar med mellan 25 och 30 procent mindre volym i år.

Med den här pressreleasen vänder vi oss direkt till Arlas ledning. Om ni menar allvar med Arlas ekostrategi och att bli världsledande på ekologisk mjölk måste ni agera omgående. Man blir inte en ledande och betrodd på marknaden genom att restnotera sina kunders beställningar. Den tillgängliga volymen kan fortfarande påverkas, men tiden är knapp. Utslaktningen av svenska ekologiska kor har redan börjat.

Kontaktpersoner i detta:

Niels Andresen, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna, Niels Andresen, 070-380 98 96.

Elin Rydström, ekologisk mjölkproducent och styrelselseledamot i Ekologiska Lantbrukarna, Elin Rydström, 073-700 17 61.

Fler nyheter