MENY menu

Öppet brev

Onsdagen 18 januari meddelade Regeringen att man vill se tillfälliga undantag för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel i händelse av kris. Regeringen, med Landsbygdsminister Peter Kullgren i spetsen, menar att “man ser ett behov av ersättningsimport av livsmedel från tredje länder som tillämpar annan jordbrukspraxis för bekämpningsmedelsanvändning”.

För att tala klarspråk så innebär “annan jordbrukspraxis” att man använder mycket farliga kemikalier, i stora mängder. Att tillåta försäljning av dessa matvaror innebär inte bara en ökad risk för alla medborgare, utan det skickar också en mycket viktig signal till oss svenska lantbrukare: Regeringen har inte förtroende för att vi ska klara av att producera mat i händelse av kris och krig.

Detta besked kommer bara någon vecka efter ”Folk och försvars” konferens i Sälen. Det är en nödvändighet ur beredskapsperpektiv att vi i händelse av upptrappad konflikt kan producera mat själva, och inte förlita oss på import.

Istället för tillfälliga undantag så borde Regeringen lägga fokus på att skapa bättre förutsättningar för oss lantbrukare att producera mat. Det innebär allt från träffsäkra ersättningar som gör det mer lönsamt att bedriva lantbruk i alla delar av landet, till rådgivning om hur man kan bli bättre på att odla utan importerade insatsvaror som konstgödsel. Mer biogas, mer lokalproducerat foder, fler slakterier och mer solenergi - det finns mycket vi kan göra för att öka Sveriges självförsörjande förmåga.

Vi ekobönder har redan ställt om och påbörjat resan att bli mer självförsörjande. Den ekologiska gårdens kretslopp har ett helhetstänk om såväl växtnäringscirkulation och uthållighet. Precis detta behöver vi extra mycket av i orostider. Det ger även tillräckligt med god och näringsrik mat i stabilare tider.

Regeringen borde stötta omställningen mot en högre självförsörjande förmåga, snarare än att leta enkla vägar ut som kan leda till hälsorisker hos medborgare och i längden hota det svenska lantbruket.

Vår uppmaning till landsbygdsministern är:

Våga gå i bräschen för ett svenskt lantbruk som kan producera mat utan importerade insatsvaror och därmed ett lantbruk som fungerar även i kristider. Vi vägrar gå hungriga och förgiftade för att ni inte har kunskap, ring oss! Vi tror vi kan hjälpa er ordentligt på traven.

Erika Olsson, Ordförande för Ekologiska Lantbrukarna

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.