Öppen gårdsdag tema agroforestry

26 juni 2015
Välkommen till en öppen gårdsdag den 2:a september på Hånsta Östergärde utanför Vattholma, Uppsala. I projektet SOLMACC jobbar vi med klimatsmarta metoder på 12 ekologiska gårdar i Sverige, Tyskland och Italien.

Under dagen kommer vi visa upp och diskutera det som Hånsta Östergärde jobbar med, bland annat en nyanlagd alléodling där bärbuskar, fruktträd och hassel samodlas med spannmål. På gården finns också ett väletablerat system för markberedning i skog med hjälp av grisar samt mindre försöksodlingar och forskning kring perenna spannmålssorter.

Som en del av dagen kommer vi också ha en workshop där vi diskuterar utvecklingen av agroforestrysystem på jordbruksmark i Sverige.

Inbjudan och program

Fler nyheter