MENY menu

Öppen gårdsdag tema agroforestry

Välkommen till en öppen gårdsdag den 2:a september på Hånsta Östergärde utanför Vattholma, Uppsala. I projektet SOLMACC jobbar vi med klimatsmarta metoder på 12 ekologiska gårdar i Sverige, Tyskland och Italien.

Under dagen kommer vi visa upp och diskutera det som Hånsta Östergärde jobbar med, bland annat en nyanlagd alléodling där bärbuskar, fruktträd och hassel samodlas med spannmål. På gården finns också ett väletablerat system för markberedning i skog med hjälp av grisar samt mindre försöksodlingar och forskning kring perenna spannmålssorter.

Som en del av dagen kommer vi också ha en workshop där vi diskuterar utvecklingen av agroforestrysystem på jordbruksmark i Sverige.

Inbjudan och program

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.