X

Omtyckta men okända

29 november 2012
Ekologiska Lantbrukarna vill få fler medlemmar och öka medlemsnyttan! Och för att veta vad både befintliga och potentiella medlemmar tycker om föreningen och vårt arbete så har vi under hösten låtit göra en efterlängtad medlemsanalys med hjälp av företaget Novus. Kort sammanfattat kan man säga att vi är omtyckta - men okända.

Här kan du se läsa mer om syftet, hur undersökningen gick till samt resultat och analys>>

TACK alla ni som ställde upp på intervjuer och bidrog till resultatet!

Målgrupp för undersökningen var icke medlemmar samt Ekologiska Lantbrukarnas medlemmar
 Intervjuerna har genomförts via internet.
 Mätningen omfattar sammanlagt 547 intervjuer
 Medlemmar: 277 st
 Icke medlemmar: 270 st.

Fler nyheter