X

Omställningsstöd bra signal, men inte det viktigaste för en långsiktig svensk ekoproduktion

19 september 2017
Igår meddelade regeringen att 175 miljoner under en treårsperiod ska satsas för att öka omställningen till ekologisk produktion. I budgetpropositionen för 2018 finns det med 25 miljoner kronor, och planen är sedan 50 miljoner 2019 och 100 miljoner 2020. Satsningen innebär enligt regeringen en fördubbling av medlen för stöd till att främja omställning till ekologisk produktion.

Ekologiska Lantbrukarna välkomnar regeringens satsning på omställningsstöd, som lantbrukare är det a och o att under omställning till ekologisk produktion ha ekonomisk trygghet. Omställningsstödet är ett sätt att möjliggöra ökad ekologisk produktion som svarar mot den kraftigt ökande efterfrågan i Sverige. Ekologisk produktion ger, förutom mervärden kopplade till miljö- och djuromsorg, lönsamma lantbruk, en levande landsbygd med nya jobb och minskad import av ekologisk mat. Men på lång sikt är regler, villkor och prisutvecklingen på ekoråvara viktigare än stöd.

- Satsningen på omläggningsstödet behövs eftersom fler och fler lantbrukare ser möjligheterna i att producera ekologisk mat som svarar mot marknadens efterfrågan på svenskproducerade ekologiska produkter. Samtidigt är det så mycket mer som påverkar förutsättningarna för ekologisk produktion i Sverige. Regler och villkor inte minst, och där har regeringen gått på en helt annan linje i och med att man röstade för en EU-förordning som vi ekobönder – i Sverige såväl som Europa – kraftigt motsatte oss. Den innebär ökat regelkrångel och tveksam – om alls någon – miljönytta. Det är inte bra för oss ekobönder på lång sikt, oavsett hur många som ställer om nu, säger Anders Lunneryd, Ordförande Ekologiska Lantbrukarna.

- Det har också varit en del krångel med omställningsstödet och det är otydligt i regeringens uttalande om stöden kommer att höjas eller vara kvar på samma nivå som tidigare och täcka upp för den stora ökningen av lantbrukare som ställer om, säger Niels Andresen, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna.

Du hittar regeringens uttalande här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-okar-stodet-till-ekologiskt-jordbruk/

Fler nyheter