X

Ökad ekoexport - ny kartläggning

26 november 2018
Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna har låtit konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning av svensk export av ekologiska livsmedel. Jämfört med förra årets undersökning visar resultaten att exporten av ekologisk och KRAV-märkt mat och dryck ökade med 51 miljoner kronor.

– Genom bättre och långsiktig samordning mellan lantbruket och förädlingsföretagen skulle vi kunna lyfta svensk ekoexport. Nu när vi har en god tillgång på vissa ekologiska råvaror, inte minst på animaliesidan, skulle export kunna stabilisera den inhemska produktionen samtidigt som vi möter omvärldens efterfrågan på hållbart producerad mat, säger Niels Andresen verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Läs hela rapporten här: http://organicsweden.se/okad-export-av-ekologiskt/

Fler nyheter